Voršilka Prokůpek - advokátní kancelář s.r.o. | Advokátní služby v Praze
14093
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14093,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Advokátní služby v Praze

Každý z nás se může snadno dostat do situace, kdy není možné spor mezi osobami vyřešit dohodou a dosáhnout tak dobrovolného splnění závazků. Může to být v důsledku skutečného sporu o výklad práva mezi dotčenými subjekty anebo z důvodu účelového jednání osoby, která má plnit určitou povinnost. Vzniklý spor pak strany nemohou vyřešit dohodou a dosáhnout žádoucího výsledku bez rozhodnutí soudu. V těchto případech je naše kancelář připravena zajistit kompletní a kvalifikovaný právní servis zahrnující právní rozbor situace, pokus o mimosoudní dohodu, podání žaloby a následné zastupování v řízeních před soudy.

V naší kanceláři vždy usilujeme o vytvoření nejlepší strategie pro konkrétní případ s důrazem na znalost práva a soudní praxe. Denně zastupujeme své klienty před soudy a jsme schopni odhadnout výsledek soudního řízení a učinit maximum pro konečný úspěch. Jsme připraveni flexibilně reagovat na změny situace a svou strategii pro soudní řízení korigujeme podle aktuální relevantní judikatury. Soustavně sledujeme rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu a využíváme znalosti těchto rozhodnutí v soudních řízeních při prosazování práv našich klientů.

Služby naší advokátní kanceláře:

 • Zastupování klientů v soudním řízení
 • Zakládání společností a zajišťování změn v rámci obchodních společností, převody podílů ve společnostech
 • Obstarání převodu nemovitostí včetně zajištění advokátní úschovy, správa nemovitostí, součinnost při zajištění hypotečního úvěru, developerská výstavba
 • Uzavírání smluv a zajišťování plnění z uzavřených smluv
 • Vymáhání pohledávek a jejich zajištění
 • Zastupování klientů ve správním řízení všeho druhu
 • Obhajoba v trestním řízení, zejména pokud jde o hospodářskou trestnou činnost
 • Zastupování poškozeného v trestním řízení
 • Kompletní právní servis pro investiční společnosti a investiční fondy, včetně likvidace investičních fondů a fondů kolektivního investování
 • Kompletní právní servis pro obchodníky s cennými papíry
 • Kompletní právní servis pro leasingové společnosti
 • Právní audity – prověřování právních vztahů při koupi společností a podniků
 • Právo hospodářské soutěže včetně agendy ve vztahu k úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • Právní poradenství ve všech oblastech práva
 • Zajišťovaní dlouhodobých a trvalých pobytů cizinců na území ČR
 • Registrace finančních institucí, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, platební instituce a instituce elektronických peněz či vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

Zastupování klientů v řízeních před soudy

Jednou z nejžádanějších služeb naší kanceláře je zastupování klientů v řízeních před soudy. Advokáti a advokátní koncipienti naší kanceláře zastupují klienty ve všech druzích soudních řízení, především ve věcech občanskoprávních, obchodních a trestních.

Právo společností a obchodní vztahy

Naše kancelář Vám pomůže při zahájení podnikání a je schopna se starat o Vámi plánované aktivity. Zajistíme založení a vznik společnosti s ručeným omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti či veřejné obchodní společnosti.

Převody nemovitostí

Navrhneme pro Vás vhodnou nemovitost, kterou využijete pro své podnikání či bydlení, zařídíme Vám veškerá jednání s prodávajícím a zajistíme příslušné smlouvy o koupi nemovitostí.

Developerské projekty

Naše kancelář nabízí kompletní právní a finanční zajištění developerských projektů. Naše služby zahrnují prověření výchozích dokumentů k projektu (např. podklady o hospodaření a zadluženosti subjektů).

Uzavírání smluv

Smlouva je nejčastějším právním jednáním, které zakládá právní vztahy mezi subjekty a jejím obsahem mohou být nejrůznější práva a povinnosti. Při uzavírání smluv je maximálně důležitý jejich obsah.

Vymáhání pohledávek

Naše kancelář poskytuje právní pomoc v oblasti vymáhání neuhrazených pohledávek za dlužníky, kdy naši advokáti usilují o zlepšení právní pozice svých klientů a o zvolení vhodné strategie dalšího postupu.

Zastupování ve správním řízení

Zastupujeme klienty v řadě správních řízení od přestupkového řízení a řízení o správních deliktech přes řízení před stavebními úřady, úřadem průmyslového vlastnictví nebo řízení o povolení dlouhodobého či trvalého pobytu cizince.

Finanční trh

Naše advokátní kancelář se specializuje na poskytování nejrůznějších služeb v oblasti finančního trhu. Jsme schopni připravit právní podklady a zajistit registraci finančních institucí, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu atd.

Právní konzultace a poradenství

Naši vysoce kvalifikovaní advokáti Vám nejen poradí, ale i poskytnou pravidelné právní služby. Ideální pro jednotlivce i firmy, které si nemohou dovolit vlastního právníka.